۹ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

حبیب ِِ دلم

هو


تنها عظمتِ عشقِ تو بود که میتوانست تحمل آن سختی بزرگ را آسان کند.

#قسم_به_دوست_داشتنت

موافقین ۲ مخالفین ۰
بنت الهدی

شعری که در ذهنم مدام مرور می شود

هو


دل اگر کوه به یکباره فرو ریختی است...

موافقین ۱ مخالفین ۰
بنت الهدی

لیاقت

هو


میدانی چرا علتش را نمیپرسم؟ چرا شکایتی ندارم؟ چون هر کس، خود،بیش از همه بر حال خویش آگاه است...

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

دل شکستگی

هو

هیچ چیز بدتر از این نیست که بفهمی رفیق ترین رفقایت، به تو دروغ گفته اند...
آدم به نقطه ای میرسد که دیگر تمام حرف ها را با شک و تردید میپذیرد.
موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

اعتماد

هو


هیچ چیز بدتر از این نیست که ناگهان،حجم اعتمادت فرو بریزد... مثلن حس کنی دروغی شنیده ای، یا حس کنی دیگران چقدر پیشتر نسبت به تو احساس ناخوشایندی داشته اند... از این دست احوالات. احوالاتی که حتی لبخند را بر آدم حرام میکنند...
#توبوا_الی_الله_توبه_نصوحا

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

پدر

هو


خسته ام مثل یتیمی که از او فرفره ای

بستانند و به او فحش پر هم بدهند...
تو روز پدر یه آدم عوضی درباره ی پدرت بد حرف بزنه. آشغال ترین آدم های روی زمین...

موافقین ۱ مخالفین ۰
بنت الهدی

فاصله مفهوم سوم*

هو


تنها سه حرف فاصله است، میان این دو حرفی که جانم را به آتش کشیده است... این نهایت بی مهری است. و تو خود خوبتر از من میدانی...

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی
خرابم مثل خرمشهر

خرابم مثل خرمشهر

هو


دلم دلتنگ تنگستان، رو دوشم درد خوزستان
غرورم ایل قشقایی، توو رگهام خون کردستان
تو خونَم جنگ تحمیلی، تو خونَت ملک اجدادی
خرابم مثل خرمشهر، ولی تو خرم آبادی...

موافقین ۱ مخالفین ۰
بنت الهدی

پریشان نویسی در باب یک بیت شعر*

هو


اون دوست کی میتونه باشه؟ اونی ک حاضر باشی بخاطرش خونه رو ول کنی... خونه ای ک ازش خسته ای...

*دلم یک دوست میخواهد ک اوقاتی ک دلتنگم/بگوید خانه را ول کن بگو من کی کجا باشم

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی