هو

حاجی میگه ماهی گلی های سفره هفت سین برات گریه میکنن...
حسینِ فاطمه