۱۱ مطلب با موضوع «مختصرجات» ثبت شده است

آرشیو

هو

 

سگ تو بایگانی جیمیل.

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

فاصله، مفهوم سوم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
بنت الهدی

مختصرجات، نهم

هو


هیچ چیز به اندازه ی این خواب وسط حرفهای تکراری همیشگی، توی این چند روز خوشحال کننده نبود...

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

مختصرجات، هشتم

هو

چرا این بیست سالگی لعنتی تموم نمیشه؟
موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

مختصرجات، هفتم

هو

شیرینی زندگی حتا توی سوار اتوبوس شدن هم نمود پیدا کرده،
مثلن وقتی تمام راه به مسیر چند وقت دیگر فکر میکنم.
موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

مختصرجات، ششم

هو

خواب میبینم مشهدیم.,.
موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

مختصرجات، پنجم

هو


اگر بیم آن نبود که توی خسته، بیدار شوی؛ میگفتمت باران امشب تهران چقدر قشنگ تر از همیشه شده...

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

مختصرجات، چهارم

هوتازه میفهمم فکر کردن چقدر طاقت فرساست.

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

مختصرجات، سوم

هو


بهم بگو آخرش کجاس؟
کم آوردم...
موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

مختصرجات، دوم

هو


 فرهیختگی شعور حسینی بماند،
حساب ما دیوانه ها جدا...
موافقین ۱ مخالفین ۰
بنت الهدی