۵ مطلب با موضوع «دیدگاه فوری» ثبت شده است

دیدگاه فوری

هو


یه چاهار دی مزخرف، فقط میتونه اینطوری تموم بشه. اینطوری... اینطوری...

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

دیدگاه فوری

هو


چرا سعی نمیکنم خودم نباشم؟

چون بلد نیستم.

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

دیدگاه فوری

هو


إن شاء الله نمیشود،
این مهم ترین جمله ای است که این روزها بر زبان می آورم.

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

دیدگاه فوری

هو


خدایا،

من ظرفیت امتحان شدن ندارم...


موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

دیدگاه فوری

هو


امان از جهل مردم...

موافقین ۲ مخالفین ۰
بنت الهدی