۲ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

خشکی

هو


مغزم پر از سوژه برای نوشتنه و نوشتنم نمیاد. 

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

به فتح میم، سی ام

هو


من که خیلی بد، اصلن مگر شکی هم داریم؟ بگو تو چرا پیوسته دلم را میشکنی؟

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی