هو

تو خوابی که بارون میگیره...
کاش میشد بگم چقدر این لحظه ای که الآنه قشنگه....