۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

اضطراری!

هو

میگم یوقت زشت نباشه کلن رمز و ایمیل و مایتعلق کاپسوئیه رو فراموش کردم -_-
موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

خانه ای برای حسین

هو


به من، تنها، حلاوت بندگی ات را بچشان، به حق این، شاید، آخرین قدم هایی که از بیت الحسینت در شمیران به سوی خانه برداشتم...

تو بگو چطور برای این همه آرامش که در آن خانه جمع شده بود دلتنگ نشوم؟

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی