۱۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

به فتح میم، چهاردهم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
بنت الهدی

به فتح میم، سیزدهم

هو


هنوز خیلی وقت نیست که دارمت،

جانِ من.

لذت نگاه کردن به دست چپم

موافقین ۳ مخالفین ۰
بنت الهدی

به فتح میم، دوازدهم

هو


آخرین ساعتهای مجردی...

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

ندارد

هو


حالم خوب نیست.

موافقین ۳ مخالفین ۰
بنت الهدی

به فتح میم، یازدهم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
بنت الهدی

فاطمیه

هو


این درد ساده ی دست، نزدیک فاطمیه،

 نزدیک فاطمیه هیچ چیز ساده نیست...

موافقین ۲ مخالفین ۰
بنت الهدی

برای خودم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
بنت الهدی

به فتح میم، دهم

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
بنت الهدی

چهارشنبه بیست و یکم بهمن

هو


تو هم دوستش داری؟

من هم دوستش دارم.


موافقین ۱ مخالفین ۰
بنت الهدی

شب چهارشنبه بیست و یکم بهمن

هو


خسته ای؟

منم خسته ام.

خیلی خسته...

موافقین ۱ مخالفین ۰
بنت الهدی