هو


یعنی میدونی... گمشده بسیج توی این نسل. و احتمالن از نظر بزرگترای من توی نسل من.... نمیتونم علی محمدی با کولرگازی و مبل رو بپذیرم. و توی اتاقی که با تو و اشرف و غیاث الدین و زهرا سادات املت با نون بربری هزار سال پیش رو خوردم درباره ی این بحث کنم که بسیج بچه ها رو زیپ لاین و جت اسکی سواری نمیبره... هرچقدم کول باشه و مخاطب جذب کنه....


با بهترینِ بهترین درد ِِدل میکنم...