هوهیچ دوست نداشتم از اینجا دست بکشم،

جایی که بیش از همه، نام شش ماهه ی ارباب در آن آمده.

برکت و زینتش حبّ حضرت باب الحوائج بوده.

ماه مبارک آغازش بوده،

گاه گاه گوشه کنارش، ذکر مصیبت حضرت ارباب شده

بی پرده، بی پروا، درش خودم بوده ام.

خود واقعی ام. با تمام کاستی ها.

اما این که زندگی سراسر امتحان و ابتلاست، دستم را در دوست داشتن اینجا بسته.

اول قصد کردم حذفش کنم، دلش را نداشتم.

بماند همینطور؛

شاید جایی دیگر...

من بعد اینجا به روز رسانی نمیشود.

حلال کنید بابت تمام اوقاتی که از شما، در خواندن اینجا تلف شد.


والعاقبة للمتقین