هو


«اینم شیرینی بعد از دعوا» 

- «چقدر قشنگه آقا سید، شما این قدر خوش سلیقه بودی؟»

- «این به سر شما قشنگه» 

و موقع گرفتن برس: 

- «چه قدر خوش رنگه برای موهای عاطفه خوبه»

- «نه دیگه. برای شما گرفتم. دوست دارم جلوی خودم موهاتو شونه کنی».طلا و مس؛ همایون اسعدیان