هو


یابن آدم، اذا رأیتُ ربک یُتابع علیک نعمته و انت تَعصیهِ فاحذَرهُ.

...

مبادا بذاری به حال خودمون باشیم...