هو


تو دلم آشوبه...

درمان نداره؟

برم بوفه ی ادبیات بشینم، نسکافه های مزخرفش رو پشت میز همیشگی سر بکشم. و تلاش کنم برای بهتر بودن...