آرامش

هو


طول تخت برای بلندای قامتش اندکی کوتاه است. کمی مایل خوابیده و پای چپ را روی پای راست قرار داده. دست چپش را بر روی سینه گذاشته است،انگار روبروی بزرگی ایستاده باشد و سلام بدهد، دست دیگر را در جیب شلوار فرو برده. سرش اندکی به راست متمایل است و آرام و بی صدا نفس میکشد...

من شیفته ی این تصویر نفس گیر هستم...

موافقین ۲ مخالفین ۰
بنت الهدی

منی که هربار زمین خوردم گفتم حسین

هو


کاش بعضی ناخوشی های روز های دور را هیچکس برایمان تداعی نکند، خصوصن نکه بیش از همه دوست میداریم...

موافقین ۱ مخالفین ۰
بنت الهدی

صورت سود و زیان

هو


میانترم آمار دوم دبیرستان یا چگونه از پنح دو بگیریم😐درس هایی که هرگز نیاموختم

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

حبیب ِِ دلم

هو


تنها عظمتِ عشقِ تو بود که میتوانست تحمل آن سختی بزرگ را آسان کند.

#قسم_به_دوست_داشتنت

موافقین ۲ مخالفین ۰
بنت الهدی

شعری که در ذهنم مدام مرور می شود

هو


دل اگر کوه به یکباره فرو ریختی است...

موافقین ۱ مخالفین ۰
بنت الهدی

لیاقت

هو


میدانی چرا علتش را نمیپرسم؟ چرا شکایتی ندارم؟ چون هر کس، خود،بیش از همه بر حال خویش آگاه است...

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

دل شکستگی

هو

هیچ چیز بدتر از این نیست که بفهمی رفیق ترین رفقایت، به تو دروغ گفته اند...
آدم به نقطه ای میرسد که دیگر تمام حرف ها را با شک و تردید میپذیرد.
موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

اعتماد

هو


هیچ چیز بدتر از این نیست که ناگهان،حجم اعتمادت فرو بریزد... مثلن حس کنی دروغی شنیده ای، یا حس کنی دیگران چقدر پیشتر نسبت به تو احساس ناخوشایندی داشته اند... از این دست احوالات. احوالاتی که حتی لبخند را بر آدم حرام میکنند...
#توبوا_الی_الله_توبه_نصوحا

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی

پدر

هو


خسته ام مثل یتیمی که از او فرفره ای

بستانند و به او فحش پر هم بدهند...
تو روز پدر یه آدم عوضی درباره ی پدرت بد حرف بزنه. آشغال ترین آدم های روی زمین...

موافقین ۱ مخالفین ۰
بنت الهدی

فاصله مفهوم سوم*

هو


تنها سه حرف فاصله است، میان این دو حرفی که جانم را به آتش کشیده است... این نهایت بی مهری است. و تو خود خوبتر از من میدانی...

موافقین ۰ مخالفین ۰
بنت الهدی